PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

ANGAJARI SI PROMOVARICerere angajare asistent personal Detalii
Anunt Concurs Recrutare 09.06.2016 Detalii pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de inspectir de specialitate, gradul profesional II
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de muncitor necalificat treapta I
Anunt concurs Detalii pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de executie in cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Anunt concurs sofer Detalii concurs de recrutare - pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de sofer
Comisia de examinare Nr. 897 din 25.02.2015 Detalii Proces-verbal de afisare incheiat la data de 25.02.2015
Anunt nr. 640/10.02.2015 Detalii privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual
Anunt concurs Nr. 2118/15.04.2013 Detalii pentru ocuparea postului contractual de executie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului - compartimentul Cultura - Referent gr. IA pe durata nedeterminata
ANUNT ANGAJARE Detalii Anunt avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 286/2011 privind aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant