PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Aprobarea bugetului - local de venituri si cheltuieli pentru anul 2008
» Bilant - la data de 31.12.2010
» Fluxul de trezorerie - trimestrul 4 - anul 2010
» Cont de rezultat patrimonial - trimestrul 4 - anul 2010
» Cont de executie - Cheltuieli - trimestrul 4 - anul 2010
» Cont de executie - Venituri - trimestrul 4 - anul 2010
» Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Bugetul local de venituri si cheltuieli - pe anul 2011
» Bugetul institutiilor publice siactivitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2011
» Bilant - trimestrul I 2011
» Cont de executie - Cheltuieli - trimestrul I 2011
» Cont de executie - Venituri - trimestrul I 2011
» Cont de executie - Cheltuieli buget local - trimestrul I 2011
» Cont de executie - Venituri buget local - trimestrul I 2011
» Flux de trezorerie - trimestrul I 2011
» Plati restante - trimestrul I 2011
» Situatia activelor si datoriilor - trimestrul I 2011
» Indicatori de venituri si cheltuieli - trimestrul I 2011
» Situatii financiare (la data de 30.06.2011) - trimestrul II anul 2011
» Indicatori buget local com. Straja, jud. Suceava - trimestrul III 2011
» Plati restante - trimestrul III anul 2011
» Plati restante - Total - trimestrul III anul 2011
» Bilant - trimestrul III anul 2011
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - trimestrul III 2011
» Contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Cheltuieli - trimestrul III anul 2011
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - trimestrul III anul 2011
» Contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Venituri - trimestrul III anul 2011
» HCL Nr.4/2011 privind aprobrea bugetului local de venituri si cheltuieli - pentru anul 2011
» Bugetul local al comunei Straja, jud. Suceava - pe anul 2012
» Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2012
» Bugetul local rectificat - la data de 12.07.2012
» Situatii financiare trimestriale - trimestrul II anul 2012
» Registrul de evidenta a datoriei publice locale a Comunei straja - la data de 31.12.2012
» Registrul de evidenta a garantiilor locale a Comunei straja - la data de 31.12.2012
» Indicatori - venituri si cheltuieli
» Situatie plati restante -
» Bilant si Anexe - Trimestrul IV Anul 2012
» Cont de executie cheltuieli - Trimestrul IV Anul 2012
» Cont de Executie Venituri - Trimestrul IV Anul 2012
» Flux de Trezorerie - Trimestrul IV Anul 2012
» Bilant - trimestrul I anul 2013
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - detaliat trimestrul I anul 2013
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - detaliat trimestrul I anul 2013
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul I anul 2013
» Fluxuri de trezorerie - trimestrul I anul 2013
» Fluxuri de trezorerie - trimestrul I anul 2013 (cod 03)
» Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - trimestrul I anul 2013
» Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - trimestrul I anul 2013
» Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - trimestrul I anul 2013
» Anexa 29 - Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective - trimestrul I anul 2013
» Anexa 30 - Plati restante TOTAL - trimestrul I anul 2013
» SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale - trimestrul I anul 2013
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor - trimestrul I anul 2013
» Indicatori sinteza - trimestrul I anul 2013
» Plati restante - trimestrul I anul 2013
» Bugetul local rectificat - pe anul 2013
» Influente la bugetul local de venituri si cheltuieli - 2013
» HCL 20/26.06.13 privind aprobrea bugetului local de venituri si cheltuieli - 2013
» Plati restante - Comuna Straja
» Venituri - Comuna Straja
» Bilant - trim. 2 anul 2013
» Anexa 14b - disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa 19 - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
» Anexa 30 - plati restante total
» Anexa 33 - situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor
» Bugetul cod 02 rectificat - pe anul 2013
» Bugetul cod 10 rectificat - pe anul 2013
» Cont de executie cheltuieli autofinantate - trim. 2 anul 2013
» Cont de executie cheltuieli buget local - trim. 2 anul 2013
» Cont de executie credite interne - trim. 2 anul 2013
» Cont de executie venituri autofinantate - trim. 2 anul 2013
» Cont de executie venituri buget local - trim. 2 anul 2013
» Cont de rezultat patrimonial - trim. 2 anul 2013
» Flux de trezorerie - trim. 2 anul 2013
» Flux de trezorerie cod 04 - trim. 2 anul 2013
» Anexa 14b - Trimestrul III 2013
» Anexa 19 - Trimestrul III 2013
» Anexa 30 - Trimestrul III 2013
» Anexa 40 - Trimestrul III 2013
» Bilant - Trimestrul III 2013
» Buget de venituri si cheltuieli - cod 02 - Anul 2013
» Buget de venituri si cheltuieli - cod 10 - Anul 2013
» Cont de executie cheltuieli - buget cod 10 - Trimestrul III 2013
» Cont de executie cheltuieli - buget cod 07 - Trimestrul III 2013
» Cont de executie cheltuieli - buget local - Trimestrul III 2013
» Cont de executie venituri - buget cod 10 - Trimestrul III 2013
» Cont de executie venituri - buget local - Trimestrul III 2013
» Cont de rezultat patrimonial - Trimestrul III 2013
» Flux de trezorerie cod 03 - Trimestrul III 2013
» Flux de trezorerie cod 04 - Trimestrul III 2013
» HCL buget rectificat 2013 - 27/27.09.2013
» Indicatori sinteza - 2013
» Bugetul local rectificat - 30.10.2013
» Bugetul local rectificat - 20.11.2013
» Bilant - la data de 31.01.2013
» Cont de executie cheltuieli - buget credite interne
» Cont de executie cheltuieli - buget local
» Cont de executie cheltuieli - buget autofinantate
» Cont de executie venituri - activitati autofinantate
» Cont de executie - venituri buget local
» Cont de rezultat - patrimonial
» Flux de trezorerie - cod 03
» Flux de trezorerie - cod 04
» Indicatori - sinteza
» Anexa 2 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 14b - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 19 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 22 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 27 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 30 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 33 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 34 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 35 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 35a - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 35b - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 35b - cod 29 - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 40b - Trimestrul IV anul 2013
» Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - trim. 1 anul 2014
» Anexa 27 - Lista platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare la data de 31 martie 2014
» Anexa 30 - Plati restante TOTAL trim. 1 anul 2014
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor trim. 1 anul 2014
» Bilant - la 31 martie 2014
» Cont de executie cheltuieli - buget activitati finantate din venituri proprii trim 1 anul 2014
» Cont de executie cheltuieli - buget local trim. 1 anul 2014
» Cont de executie venituri - Buget activitati finantate din venituri proprii trim. 1 anul 2014
» Cont de executie venituri - buget local trim. 1 anul 2014
» Cont de rezultat patrimonial - trim 1. anul 2014
» Flux de trezorerie cod 03 - trim 1. anul 2014
» Flux de trezorerie cod 04 - trim 1. anul 2014
» Anexa 14b - Trimestrul II anul 2014
» Anexa 27 - Trimestrul II anul 2014
» Anexa 30 - Trimestrul II anul 2014
» Anexa 33 - Trimestrul II anul 2014
» Anexa 40b - Trimestrul II anul 2014
» Anexa 19 - Trimestrul II anul 2014
» Bilant - la data de 30.06.2014
» Cont de executie venituri - buget activitati autofinantate trim. II anul 2014
» Cont de executie venituri - buget local trim. II anul 2014
» Cont de executie cheltuieli - buget activitati autofinantate trim. II anul 2014
» Cont de executie cheltuieli - buget local trim. II anul 2014
» Cont de rezultat patrimonial - trim. II anul 2014
» Flux de trezorerie cod 04 - trim. II anul 2014
» Flux de trezorerie cod 03 - trim. II anul 2014
» Indicatori - trim. II
» Plata restante -
» Bugetul general centralizat - pe anul 2015
» Buget de venituri si cheltuieli - pe anul 2015
» HCL nr. 2/2015 aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 -
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2015
» Lista obiectivelor de investitii - pe anii 2016, 2017, 2018
» Registrul de evidenta - a datoriei publice locale a comunei Straja - 31.12.2015
» HCL nr. 37/17.12.2015 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
» Bugetul Local pe anul 2015 - rectificare din data de 09.12.2015
» Bugetul Local - Sectiunea Functionare - rectificare din data de 09.12.2015
» Bugetul Local - Sectiunea Dezvoltare - rectificare din data de 09.12.2015
» Anexa 14b/31.03.2016 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa 30/31.03.2016 - Plati restante Total
» Anexa 33/31.03.2016 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» Anexa 40b/31.03.2016 - Situatia activelor si datoriilor
» Bilant - 31.03.2016
» Cont de executie - cheltuieli - 31.03.2016
» Cont de executie - venituri - 31.03.2016
» Cont de rezultat patrimonial - 31.03.2016
» Flux de trezorerie - trim 1/31.03.2016
» Flux de trezorerie - cod 04 - trim. 1/31.03.2016
» Indicatori - comuna Straja
» Buget general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Lista sinteza a cheltuielilor de investitii - pe anul 2016
» Lista Obiectivelor de investitii - pe anul 2016
» Anexa nr. 2/31.12.2015 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial
» Anexa nr. 30/31.12.2015 - Plati restante TOTAL
» Anexa nr. 34/31.12.2015 - Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor
» Anexa nr. 35A/31.12.2015 - Cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
» Anexa nr. 35B/31.12.2015 - Cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
» Anexa nr. 40B/31.12.2015 - Situatia activelor si datoriilor
» Anexa nr. 14/31.12.2015 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa nr. 22/31.12.2015 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
» Bilant 31.12.2015 -
» Cont de executie cheltuieli 31.12.2015 - Cheltuieli - Bugetul local
» Cont de executie venituri 31.12.2015 - Venituri - Bugetul local
» Cont de rezultat patrimonial 31.12.2015 - TOTAL
» Flux de trezorerie cod 03/31.12.2015 - Trimestrul: 4; Anul: 2015
» Flux de trezorerie cod 04/31.12.2015 - Trimestrul: 4; Anul: 2015
» Borderou - pentru amplasarea masei lemnoase destinata productiei anului 2018
» PROIECTUL - bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Buget local 2017 - rectificat la 31.07.2017
» Buget local 2017 - initial
» DDS - Trim III 2017
» Indicatori si plati restante - Trim. I, an 2018
» Indicatori TRIM. II, anul 2018 -
» Buget local de venituri și cheltuieli rectificat - 20.07.2018
» Indicatorii privind executia bugetului local al UAT Straja, anul 2018 -
» Bugetul local de venituri și cheltuieli - aprobat pentru anul 2019
» DDS - 31.12.2019
» Bugetul local de venituri și cheltuieli aprobat - pentru anul 2020
» Situatii financiare - 30.09.2020