PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

Situatii financiare asupra executiei bugetare» ANEXA nr. 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial
» ANEXA nr. 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» ANEXA nr. 19 - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
» ANEXA nr. 22 - Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale
» ANEXA nr. 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
» ANEXA nr. 29 - Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
» ANEXA nr. 30 - Plati restante TOTAL
» ANEXA nr. 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» ANEXA nr. 34 - Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor
» ANEXA nr. 35A, cod 26 - Situatia activelor fixe amortizabile
» ANEXA nr. 35A, cod 27 - Situatia activelor fixe amortizabile
» ANEXA nr. 35B, cod 28 - Situatia activelor fixe neamortizabile
» ANEXA nr. 40b - Situatia activelor si datoriilor
» Bilant - la data de 31.12.2014.
» Indicatori - pe anul 2014
» Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
» Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local
» Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
» Cont de executie - Venituri - Bugetul local
» Contul de Rezultat Patrimonial - la data de 31.12.2014
» Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2014
» Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2014
» Anexa nr. 14b la 31.03.2015 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa nr. 29 la 31.03.2015 - Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei
» Anexa nr. 30 la 31.03.2015 - Plati restante TOTAL
» Anexa nr. 33 la 31.03.2015 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» Anexa nr. 40b la 31.03.2015 - Situatia activelor si datoriilor
» Bilant - la data de 31.03.2015
» Indicatori - pe trimestrul 1, anul 2015
» Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local trimestrul 1, anul 2015
» Cont de executie - Venituri - Bugetul local, trimestrul 1, anul 2015
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2015
» Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 1, anul 2015
» Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul 1, anul 2015
» Plati restante - la data de 31.03.2015
» Bilant - 30.06.2015
» Cont de executie cheltuieli - 30.06.2015
» Cont de executie venituri - 30.06.2015
» Flux de trezorerie cod 03 - 30.06.2015
» Flux de trezorerie cod 04 - 30.06.2015
» Anexa 14b - 30.06.2015
» Anexa 30 - 30.06.2015
» Anexa 33 - 30.06.2015
» Anexa 40b - 30.06.2015
» Indicatori economici -
» Plati restante -
» Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.09.2015
» Anexa 30 - Plati restante Total - 30.09.2015
» Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.09.2015
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor - 30.09.2015
» Bilant - la data de 30.09.2015
» Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - la data de 30.09.2015
» Cont de executie - Venituri - Bugetul local - la data de 30.09.2015
» Contul de Rezultat Patrimonial - Total - la data de 30.09.2015
» Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul III - la data de 30.09.2015
» Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul III - la data de 30.09.2015
» Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa 29b - Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri,lucrari,servicii la finele perioadei
» Anexa 30 - Plati restante Total
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Cont de executie - Cheltuieli -Bugetul local - la data de 30.06.2016
» Fluxuri de trezorerie(cod 03) - Trimestrul II anul 2016
» Plati restante - la data de 30.06.2016
» Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» Anexa 29 - Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei
» Anexa 30 - Plati restante TOTAL
» Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor
» Bilant - 30.09.2016
» Cont de executie - Cheltuieli-Bugetul Local
» Cont de executie - Venituri - Buget local
» Cont de Rezultat Patrimonial - TOTAL
» Flux de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 3; Anul: 2016
» Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3; Anul: 2016
» Indicatori si plati restante - 30.09.2016
» Indicatori - plati restante, 30.12.2016
» Flux de trezorerie - 30.12.2016
» Cont de rezultat patrimonial - 30.12.2016
» Cont de executie venituri - 30.12.2016
» Cont de executie cheltuieli - 30.12.2016
» BIlant - 30.01.2016
» Anexa 2 - 30.12.2016
» Anexa 14b - 30.12.2016
» Anexa 22 - 30.12.2016
» Anexa 29 - 30.12.2016
» Anexa 30 - 30.12.2016
» Anexa 33 - 30.12.2016
» Anexa 34 - 30.12.2016
» Anexa 35A - 30.12.2016
» Anexa 35B - 30.12.2016
» Anexa 40b - 30.12.2016
» Indicatori si plati restante - trim I, an 2017
» DDS - TR. II 2017
» Indicatori - Straja
» Plati Restante - Straja
» Indicatori - Venituri - Cheltuieli
» Situatii financiare la - 31.12.2017
» Situatii financiare - la 30.06.2018
» Indicatori trimestriali privind executia bugetului local al UAT -
» Bilant la 30 septembrie 2018 -
» anexa 40b la 30 septembrie 2018 -
» Cont de executie cheltuieli la 30 septembrie 2018 -
» Cont de executie venituri la 30 septembrie 2018 -
» Cont de rezultat patrimonial la 30 septembrie 2018 -
» Flux de trezorerie cod 03 la 30 septembrie 2018 -
» Flux de trezorerie cod 04 la 30 septembrie 2018 -
» Anexa 14 b la 30 septembrie 2018 -
» DDS trim IV 2018 -
» Indicatori trimestrul I - 2019
» DDS 31.12.2018 -
» Plati restante si indicatori - 30 iunie 2019
» Situatii financiare - trimestriale 30 iunie 2019
» Situatii financiare - 30.09.2019
» Plati restante si indicatori - trim. IV 2019
» DDS - 31.12.2019
» Situatii plati restante - aprilie 2020
» Indicatori trimestriali privind executia bugetului local - aprilie 2020
» Situatii financiare - la 31.03.2020
» SituaČ›ii financiare - la data de 30 iunie 2020