PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

HOTARARILE ADOPTATE DE CATRE CONSILIUL LOCAL» Hotararea nr. 1/2017 - privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvolter pt anul 2016
» Hotararea nr. 2/2017 - rivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al ob de invest ”Modernizare drumuri de interes local in com. Straja, jud. Suceava, 16.03.2017
» Hotararea nr. 3/2017 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate a ob de invest reabilitare, modernizare, dotare si extindere SC. Gimnaziala Straja
» Hotararea nr. 4/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al ob de invest Modernizare drumuri de interes local in com. Straja, jud. Suceava
» Hotararea nr. 47/2016 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 03.11.2016
» Hotararea nr. 48/2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 49/2016 - privind rectificarea bugetuli local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 20.12.2016
» Hotararea nr. 50/2016 - privind aprobarea executie bugetare pentru trim. IV, 2016
» Hotararea nr. 51/2016 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
» Hotararea nr. 52/2016 - privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea achizitiei publice de servicii pentru colectare si transport deseuri
» Hotararea nr. 53/2016 - privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurulor care alcatuiesc domeniul public [...]
» Hotararea nr. 54/2016 - privind validarea unui mandat de consilier local
» Hotararea nr. 55/2016 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice, dosar nr. 5915