PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

TRANSPARENTA DECIZIONALA» Proiect de hotarare nr. 3508/24.05.2019 - amenajare trotuare in comuna Straja
» Proiect de hotarare nr. 4111/21.06.2019 - privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 4701/22.07.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II
» Proiect de hotarare nr. 4703/22.07.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 4716/23.07.2019 - privind rectificarea bugetului local
» Proiect de hotarare nr. 4726/23.07.2019 - privind aprobare investitie modernizare drumuri comunale
» Proiect de hotarare nr. 4728/23.07.2019 - privind aprobarea investitiei amenajare curte interioara camin cultural
» Proiect de hotarare nr. 5522/28.08.2019 - privind valorificarea 505 mc masa lemnoasa
» Proiect de hotarare nr. 6265/20.09.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 6268/20.09.2019 - privind desemnarea consilierilor local in CA Scoala gimnaziala Straja
» Proiect de hotarare nr. 6850/14.10.2019 - privind aprobarea valorificarii de masa lemnoasa [...]
» Proiect de hotarare nr. 7153/25.10.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 7151/25.10.2019 - privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne [...]
» Proiect de hotarare nr. 7136/25.10.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim. III 2019
» Proiect de hotarare nr. 6918/16.10.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local [...]
» Proiect de hotarare nr. 7135/25.10.2019 - privind transformarea, respectiv schimbarea denumirii a doua functii publice [...]
» Proiect de hotarare nr. 7545/13.11.2019 - privind aprobarea Retelei scolare din Comuna Straja, judetul Suceava, pentru anul scolar 2020-2021
» Proiect de hotarare nr. 7879/26.11.2019 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 451 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Proiect de hotarare nr. 7892/27.11.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 7896/27.11.2019 - privind aprobarea numarului de posturi [...]
» Proiect de hotarare nr. 7894/27.11.2019 - privind aprobarea Planului de actiuni la Legea nr. 416/2001
» Proiect de hotarare nr. 7962/28.11.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 6204/19.09.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020