PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

TRANSPARENTA DECIZIONALA» Proiect de hotarare nr. 3508/24.05.2019 - amenajare trotuare in comuna Straja
» Proiect de hotarare nr. 4111/21.06.2019 - privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 4701/22.07.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II
» Proiect de hotarare nr. 4703/22.07.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 4716/23.07.2019 - privind rectificarea bugetului local
» Proiect de hotarare nr. 4726/23.07.2019 - privind aprobare investitie modernizare drumuri comunale
» Proiect de hotarare nr. 4728/23.07.2019 - privind aprobarea investitiei amenajare curte interioara camin cultural
» Proiect de hotarare nr. 5522/28.08.2019 - privind valorificarea 505 mc masa lemnoasa
» Proiect de hotarare nr. 6265/20.09.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 6268/20.09.2019 - privind desemnarea consilierilor local in CA Scoala gimnaziala Straja