PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

TRANSPARENTA DECIZIONALA» Proiect de hotarare nr. 7045/17.11.2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Proiect de hotarare nr. 6981/13.11.2020 - privind aprobarea numarului de posturi
» Proiect de hotarare nr. 6958/12.11.2020 - privind rectificarea bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 6915/13.11.2020 - privind aprobarea Planului de actiuni [...]
» Proiect de hotarare nr. 6753/03.11.2020 - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 6527/23.10.2020 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III-lea 2020
» Proiect de hotarare nr. 6378/15.10.2020 - privind aprobarea Retelei scolare [...]
» Proiect de hotarare nr. 6751/03.11.2020 - privind organizarea comisiilor de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 6753/03.11.2020 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 6749/03.11.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 6833/06.11.2020 - privind alegerea viceprimarului comunei Straja
» Proiect de hotarare nr. 5000/18.08.2020 - privind rectificarea bugetului local [...]
» Proiect de hotarare nr. 5069/20.08.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 5056/20.08.2020 - privind transformarea functiei publice [...]
» Proiect de hotarare nr. 4074/13.07.2020 - privind aprobarea executiei bugetare [...]
» Proiect de hotarare nr. 3508/24.05.2019 - amenajare trotuare in comuna Straja
» Proiect de hotarare nr. 4111/21.06.2019 - privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate [...]
» Proiect de hotarare nr. 4701/22.07.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II
» Proiect de hotarare nr. 4703/22.07.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 4716/23.07.2019 - privind rectificarea bugetului local
» Proiect de hotarare nr. 4726/23.07.2019 - privind aprobare investitie modernizare drumuri comunale
» Proiect de hotarare nr. 4728/23.07.2019 - privind aprobarea investitiei amenajare curte interioara camin cultural
» Proiect de hotarare nr. 5522/28.08.2019 - privind valorificarea 505 mc masa lemnoasa
» Proiect de hotarare nr. 6265/20.09.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 6268/20.09.2019 - privind desemnarea consilierilor local in CA Scoala gimnaziala Straja
» Proiect de hotarare nr. 6850/14.10.2019 - privind aprobarea valorificarii de masa lemnoasa [...]
» Proiect de hotarare nr. 7153/25.10.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 7151/25.10.2019 - privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne [...]
» Proiect de hotarare nr. 7136/25.10.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim. III 2019
» Proiect de hotarare nr. 6918/16.10.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local [...]
» Proiect de hotarare nr. 7135/25.10.2019 - privind transformarea, respectiv schimbarea denumirii a doua functii publice [...]
» Proiect de hotarare nr. 7545/13.11.2019 - privind aprobarea Retelei scolare din Comuna Straja, judetul Suceava, pentru anul scolar 2020-2021
» Proiect de hotarare nr. 7879/26.11.2019 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 451 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Proiect de hotarare nr. 7892/27.11.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 7896/27.11.2019 - privind aprobarea numarului de posturi [...]
» Proiect de hotarare nr. 7894/27.11.2019 - privind aprobarea Planului de actiuni la Legea nr. 416/2001
» Proiect de hotarare nr. 7962/28.11.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 6204/19.09.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
» Proiect de hotarare nr. 835/04.02.2020 - privind completarea HCL nr. 37/07.11.2019 [...]
» Proiect de hotarare nr. 836/04.02.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 756/03.02.2020 - privind aprobarea tarifelor distincte practicate pentru activitatea [...]
» Proiect de hotarare nr. 881/05.02.2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
» Proiect de hotarare nr. 1367/25.02.2020 - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 2030/23.03.2020 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor [...]
» Proiect de hotarare nr. 2234/06.04.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hotarare nr. 2236/06.04.2020 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I 2020
» Proiect de hotarare nr. 2246/06.04.2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
» Proiect de hotarare nr. 2256/07.04.2020 - privind aprobarea tarifelor distiincte practicate [...]
» Proiect de hotarare nr. 2263/07.04.2020 - privind completarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» Proiect de hotarare nr. 2820/05.05.2020 - privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
» Proiect de hotarare nr. 2821/05.05.2020 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Negru Ilie
» Proiect de hotarare nr. 2822/05.05.2020 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Circiu Vasile-Gica
» Proiect de hotarare nr. 3647/23.06.2020 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 962 mc[...]
» Proiect de hotarare nr. 61CL/25.06.2020 - privind schimbarea presedintelui de sedinta