PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

LICITATII» Act de punere in valoare - nr. 782505
» Act de punere in valoare - Nr. 693275
» Anunt licitatie - Nr. 3238 din 28.07.2014
» Caiet de sarcini - pentru valorificarea prin vanzarea a cantitatii de 2.177 mc volum brut masa lemnoasa pe picior
» Fisa de inscriere - preselectie pentru licitatie
» Anunt nr. 563/05.02.2015 - licitatie masa lemnoasa pe picior
» Caiet de Sarcini - HCL nr. 6/03.02.2015
» Fisa de inscriere - licitatie masa lemnoasa pe picior
» Anunt licitatie masa lemnoasa pe picior - Nr. 733 din 17.02.2015
» Cerere de inscriere licitatie - masa lemnoasa pe picior an productie 2015
» Anunt licitatie 500mp - din 30.04.2015
» Caiet de sarcini - pentru valorificarea prin vanzare a cantitatii de 244 mc volum brut masa lemnoasa pe picior
» HCL nr.31/15.10.2015 - privind valorificarea prin vanzare a 244 mc volum brut masa lemnoasa pe picior din fondul forestier [...]
» Model de contract vanzare-cumparare - Masa lemnoasa pe picior
» Anunt nr. 5052/19.10.2015 - licitatie masa lemnoasa pe picior
» Act de punere in valoare nr. 844070 - din 29.07.2015
» Act de punere in valoare nr. 844086 - din 29.07.2015
» Act de punere in valoare nr. 844092 - din 29.07.2015
» HCL nr. 46/27.10.2016 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 1.194 m.c volum brut masa lemnoasa din fondul forestiei aflat pe raza comunei Straja
» Anunt - privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior si lista partizilor
» Proces Verbal - incheiat in data de 21.08.2017
» Proces verba Nr. 4603/25.08.2017 - al licitatiei din data de 25.08.2017 pentru vanzarea unui volum de 939 m.c. volum brut de masa lemnoasa pe picior
» Proces Verbal - al sedintei de negociere din data de 17.11.2017 [...]
» Proces Verbal - deschidere oferte licitatie concesionare pajisti
» Raport - procedura licitatie concesionare pajisti
» Convocare - licitatie pajisti
» Proces Verbal - afisare deschidere oferte
» PV nr. 2400 din 16.04.2018 sedinta deschidere oferte concesiune pasuni -
» PV nr. 2401 din 16.04.2018 evaluare oferte concesiune pasuni -
» Raport nr. 2402 din 16.04.2018 procedura licitatie concesionare pajisti -
» Anunt atribuire contracte concesiune pasuni -
» Anunt si lista partizi licitatie masa lemnoasa -
» Proces Verbal - incheiat in data de 11.06.2018
» Proces verbal - licitatie din 15.06.2018-vanzare 191 m.c. masa lemnoasa
» Proces Verbal - al sedintei de negociere din data de 09.07.2018 pentru vanzarea unui volum de 309 mc volum brut de masa lemnoasa pe picior
» Anunt - Nr. 7238/12.11.2018
» Proces Verbal - adjudecare licitatie teren
» Anunt nr. 359/17.01.2019 - privind organizarea licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior
» Proces Verbal - preselectie 22.01.2019